Ukraynada Eğitim

Ukrayna eğitim alanında yüzyıllardır kendisini kanıtlamış olmanın getirdiği öz güven ile eğitimde devrim niteliğinde uygulamalara yer vermektedir. Tarihte bakıldığında en eski ve köklü eğitim kurumlarının Avrupa’nın doğusunda yani Ukrayna ve Rusya’da olduğu bilinmektedir. Bu sebeple Ukrayna üniversiteleri dünya genelinde en çok ilgi gören eğitim kurumları arasında yer alır.

Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum ama eğitimin gücüne daha çok inanıyorum.  (Seyyid Kutup)

Ukrayna üniversiteleri incelendiğinde hem fiziki şartların hem de kurum yönetimlerinin nitelikli üniversite eğitimi almak için uygun olduğu görülmektedir. Ukrayna’da bulunan üniversite kampüslerinin geneli teknolojiye uyumlu, modern ve çağımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitim kurumlarıdır. Bilgisayar uygulamalarının haiz olduğu derslik ve sınıflar, son teknolojiyi barındıran laboratuvar ve atölyeler kadar, öğrencilerin kaynak ihtiyacına cevap verebilecek bilgisayar donanımlı kütüphaneler ile eğitim hakkı sunulmaktadır.

Sistem olarak dünya genelinde en çok takdir toplayan eğitim sistemlerini uygulayan Ukrayna üniversitelerinin genelinde Bologna anlaşmasının kriterlerine uyumlu eğitim hakkı verilmektedir.  Üniversitelerin her biri Avrupa Üniversiteleri Birliği üyesi olup, yapılan çalışmalar birliğin denetleme bölümü tarafından takip edilmektedir.  Ayrıca Ukrayna üniversitelerinde yer alan akademisyen ve öğretim görevliliklerinin özgeçmişi incelendiğinde, her birinin kendi alanında başarılı çalışmalara imza atmış, üzerine aldığı sorumluluğun bilincinde olarak görevlerini yerine getirdiği görülmektedir.

Ukrayna Üniversiteleri Tercih Sebepleri

Ukrayna üniversitelerinin her geçen gün daha fazla genç üniversite adayının ilgisini çektiği ve dünyanın farklı bölgelerinden birçok gencin akademik eğitim için Ukrayna’yı tercih ettiği bilinmektedir.  Ukrayna üniversitelerini tercih sebepleri sıralanacak olursa;

  • Dünya standartlarında, modern ve uygulanabilir eğitim hakkından yararlanmak
  • Yeni dünya düzenine uyumlu, geliştirilebilir ve yaşam boyu öğrenime uyumlu eğitim alıyor olmak
  • Dünya genelinde 47 ülkede geçerli olan Europass mavi diploma hakkı elde etmek
  • Bologna kriterlerine uyumlu eğitim sistemlerinin uygulanıyor olması
  • Bilimsel gelişmelere katılım imkânlarının diğer üniversiteleri nazaran daha yüksek olması
  • Taban puanlama sisteminden muaf eğitim hakkının veriliyor olması
  • Daha etkin ve daha aktif eğitim hayatının imkânı sunuluyor olması
  • Eğitim harç bedellerinin olabildiğince düşük düzeyde tutuyor olması
  • Öğrenci yaşam maliyetlerinin düşük seviyede tutulması, öğrencinin konforlu eğitim hakkına sahip olması

Olarak değerlendirilebilir. Bu detayların hepsi bir araya geldiğinde öğrenci adayının hayalini kurduğu üniversite eğitiminin Ukrayna Üniversiteleri tarafından sağlanıyor olduğu görülmektedir.

Neden Ukrayna’da Eğitim?

Ukrayna bilimsel çalışmaların beşiği denilebilir, bu sebeple yükseköğretime gösterilen hassasiyet öğrencinin en nitelikli ve modern eğitim programlarına dâhil edilmesinin yolunu açmaktadır. Bu durum öğrenciye başarı olarak geri dönmektedir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki üniversiteler ile eşdeğerde eğitim hakkı kazanan öğrencinin geleceğine daha sağlam adımlar ile yol almasında etkili olmaktadır.

Ukrayna’da Tıp Eğitimi

Ukrayna’da tıp eğitimi almak her genç öğrenci adayının hayalidir.  Ülkede bulunan üniversitelerin tıp bölümleri incelendiğinde öğrencinin pratik eğitim olanaklarından yararlanmasına destek olunmakta, derslik ortamında aldığı bilgiler laboratuvar ve hastane ortamında deneyimlendirmesi ve neden sonuç ilişkisine cevap bulması sağlanmaktadır. Tıp alanında yapılan birçok başarılı gelişmeye ev sahipliği yapan Ukrayna Üniversiteleri, geleceğin en başarılı tıp adamlarını yetiştirmek için bilimsel tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve öğrencinin bu gelişmeleri benimsemesine yardımcı olunmaktadır.

Ukrayna’da Diş Hekimliği

Dünyanın en başarılı üniversitelerine ev sahipliği yapan Ukrayna, diş hekimliği eğitimi almak için tercih edilebilecek ülkelerin başında gelmektedir. İnsan sağlığı adına yapılan birçok olumlu gelişmeyi takip eden ve kısa süre içinde uygulamaya koyan üniversitelerde, her biri alanında duayen olmuş akademisyenler eğitimi takip etmekte, mesleğin inceliklerini öğrencilerine aktararak geleceğin en başarılı diş hekimlerinin yetiştirtilmesinde katkı sağlamaktadır. Öğrenciler Bologna anlaşması kriterlerine uyumlu olarak uygulanabilen pratik eğitim sistemlerine tabi tutulmakta, mezun olduğunda sahip olacağı mavi diploma sayesinde istediği bir coğrafyada kariyer yapma imkânı kazanmaktadır.

Ukrayna’da eczacılık eğitimi

Eczacılık alanında eğitim almak isteyenlere bu noktada tek önerimiz Ukrayna üniversitelerini tercih etmeleri olacaktır. Yüzyıllardır eğitim alanında en başarılı çalışmaların yapıldığı Ukrayna, eczacılık bölümlerine her yıl sayısız öğrenci kabul etmektedir. Aynı şekilde birçok öğrenci donanımlı ve özgüven sahibi olarak mezun olmakta, iş hayatına 1-0 önde başlama fırsatı yakalamaktadır. Bilimsel çalışmaların yakından takip edildiği yükseköğretim kurumlarında öğrenciler bu tür çalışmaları deneme ve bilgilerini yükseltme imkânına sahip olmaktadır.

Ukrayna’da İnşaat Mühendisliği

Mühendislik eğitimi almak her gencin hayalidir. Ancak çok azı bu hayalini gerçekleştirebilmektedir. Oysaki Ukrayna’da mühendislik eğitimi almak, özellikle inşat mühendisliği gibi geleceğin mesleği sayılan bir bölümde yükseköğretim hakkı kazanmak çok basittir. Taban puanlama uygulaması olmadan öğrenci kabul eden Ukrayna üniversiteleri önceki yıllarda olduğu gibi günümüzde de en nitelikli ve donanımlı kalifiye inşat elemanı yetiştirmektedir. Kurumlarda sunulan eğitimde teknik derslerin yanı sıra saha çalışmaları ve laboratuvar uygulamaları sayesinde öğrenci geleceğine pratik eğitim sistemleri nazarında devam edebilmekte, bu sayede özgüven sahibi olarak mezun olabilmektedir. Mezun olduğunda elde edeceği mavi diploma sayesinde inşaat mühendisliği mesleğini istediği bir ülkede gerçekleştirebilme hakkı kazanmaktadır.

Ukrayna’da Mimarlık

Mimarlık gibi görsel sanat ve teknik becerinin aynı meslekte arandığı bir alanın eğitimini almak istiyorsanız, Ukrayna üniversiteleri size tamda aradığınız özellikte eğitim hakkı sunmaktadır. Tarihine bakıldığında en güzel mimari eserlere ev sahipliği yapan Ukrayna, geçmişinden gelen güzel sanatlara verdiği önemi yaşam alanlarında da hissettirdiği görülmektedir. Günümüzde aynı ilkeden taviz verilmeden mimarlık eğitimi verilen Ukrayna üniversiteleri, bu alanda donanımlı ve uygulanabilir eğitim almak isteyen birçok gence eğitim hakkı sunmaktadır.

Konusunda uzman, başarıları ödüller ile taçlandırılırmış akademisyenlerin gözetiminde alınan teori eğitiminin saha çalışmalar ile güçlendirildiği bir eğitim sistemine dâhil olan öğrenci, içinde bulunan yeteneği ortaya çıkartabilmekte ve geleceğin başarılı mimarlarından birisi olmaya aday olmaktadır. Bilimsel çalışmaların ciddi biçimde takip edildiği Ukrayna üniversiteleri diğer bölümlerde olduğu gibi mimarlık alanındaki gelişmeleri de öğrencilerin uygulamasına elverişli duruma getirmekte, bu alanda yapılan tüm sosyal ve bilimsel etkinliklerde öğrencilerine yer vererek mesleğin incelikleri öğretilmektedir. Bu bilgilerin ışığında aydınlanan öğrenci gelecek kaygısı yaşamadan eğitimine odaklanabilmekte ve bu şartlar altında başarı elde edebilmektedir.

Ukrayna’da Makine Mühendisliği

Sanayinin en başarılı adresi sayılan Avrupa’da üniversite eğitimi almak, üstelik makine mühendisliği gibi ciddi bir bölümün eğitim hakkından yararlanmak için Ukrayna üniversitelerini tercih etmeniz için birçok sebep var. Ukrayna’nın dünya standartlarında modern ve uygulanabilir eğitim veriyor olması ilk sebep olarak gösterilebilir. Ayrıca Bologna kriterlerine uyumlu eğitim programları ve sonrasında Europass mavi diploma imkânına sahip olmakta Ukrayna üniversitelerini tercih etmeniz gereken nedenler arasında yer almaktadır. Sanayi devlerinin yer aldığı etkinliklerde yer almak ve bu alanda yapılan gelişmeleri takip etme fırsatı yakalamakta sayılabilecek nedenlerden birisidir. Bunlar dışında taban puanlama uygulaması olmadan eğitim hakkı kazanmak ve eğitim harç bedeli olarak çok düşük meblağların talep edilmesi, makine mühendisliği alanında Ukrayna üniversitelerini tercih etmeniz için yeterli sebepler olarak gösterilebilmektedir.

Ukrayna’da Elektrik –Elektronik Mühendisliği

Elektrik enerjisi çağımızın en önemli enerji kaynağıdır ve bu alanda yapılan çalışmalar her daim elektrik ve elektronik kalifiye eleman açığını kapatmaya yetmemektedir. Bu alanda en sağlıklı ve başarılı eğitimi verildiği Ukrayna üniversiteleri artık kapılarını ülke dışından öğrencilere açmaktadır. Bu sayede elektrik ve elektronik alanında başarılı mühendisler yetiştirmek ve dünya genelinde bu açığın kapatılmasını sağlamak asıl hedeftir.

Ukrayna üniversitelerini elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleri incelendiği zaman hem fiziki şartlar açısından hem de öğretim kadrosu açısından ne kadar titiz ve özverili çalışmalara yer verildiği görülmektedir. Her biri kendi alanında başarılı çalışmalara imza atmış teknik adam ve bilim adamları, son teknolojiye hâkim derslik ve laboratuvar ortamlarına, uygulamalı eğitim imkânına sahip olacak öğrencinin pratik bilgiler ile eğitilmesine etkili olmaktadır. Bu şartlar altında eğitimini tamamlayan öğrenci geleceğine donanımlı olarak hazırlanma imkânını yakalamış olur.

Ukrayna’da Bilgisayar Mühendisliği

Çağımızda bilgisayar hayatımınız her alanında kullanılan uygulamalar arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak bilgisayar teknolojileri ve bunun altyapısını sağlayacak eleman açığı da giderek artmaktadır. Ukrayna üniversiteleri bilgisayar mühendisliği bölümleri ile bu alanda oluşan kalifiye eleman sıkıntısına çözüm üretmektedir. Günümüzde bilgisayar alanında en başarılı uygulamalar ve teknik adam olan akademisyenlerin görev aldığı Ukrayna üniversitelerinde bilgisayar mühendisliği eğitimi almak ayrıcalıktır. Teknolojinin sonuna kadar uygulandığı ortamda alınılan eğitim neticesinde mezun olan öğrenciler gerek Ukrayna ve Avrupa’da ya da Türkiye’de kariyer yapabilmekte, iş hayatına üst basamaklardan başlayabilmektedirler.

Ukrayna’da Uçak Mühendisliği

Uçak mühendisliği gençler tarafından en ulaşılmaz hayal niteliğindedir. Oysa ki Ukrayna’da uçak mühendisliği eğitimi almak oldukça kolay ve erişilebilir bir hayaldir. Sadece havacılık ve uçak mühendisliği alanında eğitim hizmeti veren üniversitelerde, konusunda uzman havacılık öğretim görevlileri yer almakta, öğrenci hiçbir sınav uygulamasına gerek görülmeden bu havacılık üniversitelerinde eğitim hakkı kazanmaktadır. Teknolojinin son imkânlarına sahip olan kurumlarda başarılı akademisyenlerin gözetmenliğinde alınan eğitim Avrupa Üniversiteleri Birliği tarafından denetlenmekte ve bu ciddiyet içinde eğitim programları uygulanmaktadır.

Ayrıca bilimsel gelişmelerin beşiğinde yer alan Ukrayna’da eğitim alan öğrenci bu gelişmeleri takip edebilmekte fuar, konferans, panel ve seminer, tanıtım gibi etkinliklere katılarak hem bilgisini tecrübeye dönüştürmek hem de kendisini tanıtma imkânı yakalayabilmektedir. Eğitimini tamamlayıp mezun olduğunda ise sahip olacağı mavi diploma sayesinde havacılık mesleğini istediği noktada gerçekleştirebilmektedir.

Dünya En İyi İlk 1000 Sıralamasında Yer Alan Üniversitelerimiz

Akademik personelinin kalitesi, bilimsel etkinliklere katkısı, öğretim gücü, mezunlarına iş piyasasındaki talep ve yayın sayısı gibi kriterlerle dünya sıralamalarında en iyi yerlerde olan Ukrayna üniversiteleri sadece isimleri ile değil, tercih edilen bölümlerinin en iyisi olarak tanımlanan üniversiteler olarak da ön plana çıkmaktadır. Ukrayna üniversitelerini Dünya lideri olan en iyi üniversiteler olarak adlandırmak yerine bölümün en iyi olduğu üniversiteler olarak tanımlamak idealdir.

Örneğin;

Karazin Kharkiv National University – Harkov Üniversitesi

(2019 yılı ilk 1000 sıralamasına giren Ukrayna üniversitesitesi olan Harkov üniversitesi – Dünya en iyi üniversiteleri sıralaması listesinde 400-415 aralığında yer almaktadır. Tıp alanında en fazla tercih edilen saygın ve köklü bir üniversitedir. İlk 500 de yer aldığı için diploma denklik belgesi rahatlıkla alınabilmektedir.)

Taras Shevchenko National University of Kyiv – Kiev Taras Şevçenko Üniversitesi

(Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi listesinde 410-440 aralığındadır. Rusça,İngilizce ve Ukraynaca dilleri arasından istenilen dil tercih edilerek lisans bölümleri okunabilir. Ekonomi, tarih ve dil bilimleri gibi sosyal alanlarda lisans eğitimi alarak kendinizi en iyi şekilde geliştirebileceğiniz mükemmel bir üniversitedir.)

Kiev Politeknik Üniversitesi – Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute – Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi

(Dünya sıralamasında 500-560 aralığındadır. Yazılım mühendisliği alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerine güçlü bir yer veren teknik mühendislik lisans alanlarında en fazla tercih edilen üniversitelerdendir.)

Kharkiv Politeknik Üniversitesi – Kharkiv Polytechnic Institute – Harkov Politeknik Üniversitesi

(Dünya sıralamasında 700-755 aralığındadır. Mühendislik eğitimindeki kalitesi tescillenmiş en iyi üniversitelerden birisidir. 2017’de İTÜ-İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalamışlardır. Mühendislik alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem veren saygın bir kuruluştur.)

Sumy State University – Sumy Üniversitesi

(QS World University Ranking sıralamasında hızla yükselen en genç Ukrayna üniversitelerinden biridir. Ukrayna üniversiteleri arasında 4. sırada bulunmaktadır. Dünya sıralamasında 800-1000 aralığındadır. Güçlü akademik performansı sonucu Tıp alanında ön plana çıkan en iyi üniversiteler arasında yer almaktadır. Dünya genelinde tıp alanında giderek uzmanlaşmaktadır. Avrupa sıralamasında U-Multirank’da, Sumy Üniversitesinin akademik, ders dışı, uluslararası faaliyetlerinin çoğunun dünya ortalama değerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir .)

#UkraynaÜniversiteleri #UkraynaÜniversitesi #UkraynadaEğitim #UkraynaÜniversite #UkraynaEğitimDanışmanlığı #UkraynadaOkumak #kiev #odessa #harkov

Odessa Posta Kodu

Ukrayna Odessa Posta Kodu

Ukrayna Odessa Posta Kodu Ukrayna’nın en çok turist çeken şehirlerinden biri olan ve aynı zamanda eğitim almak için de birçok kişinin ziyaret ettikleri Odessa şehrin de bulunan kişiler mutlaka posta kodu bilgilerini de bilmelidirler. Bilindiği gibi bu bilgiler genellikle kolay temin edilen ancak önemi büyük olan bilgilerdir. Sizler de bu şehir de uzun süre bulunacaksınız […]

Okumaya devam et 0
Lviv Posta Kodu

Ukrayna Lviv Posta Kodu

Ukrayna Lviv Posta Kodu Her sene birçok kişinin farklı amaçlar ile gittikleri Ukrayna’nın Lviv şehri özellikle sizler gibi kaliteli eğitimler almak isteyen birçok kişinin ilk seçimlerinden biridir. Eğitim almak için bu şehre gittiğiniz de uzun zaman kalacağınızdan dolayı doğal olarak resmi veya özel amaçlar ile yazışmalarınız da olacaktır. İşte bu yazışmalar da mutlaka adreslerinizi ve […]

Okumaya devam et 0
Lutsk Posta Kodu

Ukrayna Lutsk Posta Kodu

Ukrayna Lutsk Posta Kodu Bugüne kadar Ukrayna’nın Lutsk şehrine giden kişilerin en çok yaptıkları hataların başında şehrin posta kodunu öğrenmemek gelmektedir. Bu bilgiyi eklemeden verdikleri iletişim bilgileri sebebi ile kendilerine ulaşılması konusunda ciddi sorunlar yaşayan insanlar gibi sizler de sorun yaşamak istemiyorsanız yapacağınız kısa bir araştırma ile bu bilgilere kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hangi amaçlarla […]

Okumaya devam et 0
Kherson - Herson Posta Kodu

Ukrayna Kherson – Herson Posta Kodu

Ukrayna Kherson – Herson Posta Kodu Birçok kişi gibi sizler de Kherson – Herson posta kodunu arıyor ve bu şehir de bulunduğunuz dönem içinde iletişim anlamında sorun yaşamak istemiyorsanız mutlaka doğru kaynakları tercih etmelisiniz. Bilindiği gibi bu şehre herkes gibi sizlerin de çok farklı amaçlar ile gitme ihtimaliniz bulunmaktadır. Özellike uzun süreli seyahatler de kesinlikle […]

Okumaya devam et 0
Ukrayna Ivano-Frankivsk Posta Kodu

Ukrayna Ivano-Frankivsk Posta Kodu

Ukrayna Ivano-Frankivsk Posta Kodu Her şehirde olduğu gibi Ukrayna’nın Ivano-Frankivsk şehrinde de bölge bölge değişmekte olan posta kodları kullanılmaktadır. Bu kodlar özellikle insanlara daha kısa zaman içinde ulaşılması konusunda çok önemlidir. Bu şehire gidecek olan kişiler eğitimden özel seyahatlere kadar her türlü amaç için mutlaka bu bilgilere hakim olmalıdırlar. Özellikle eğitim gibi uzun süreli seyahatler […]

Okumaya devam et 0
Ukrayna Chernivtsi Posta Kodu

Ukrayna Chernivtsi Posta Kodu

Ukrayna Chernivtsi Posta Kodu Bilindiği gibi dünyanın her yerinde insanların bulundukları yerler de iletişim konusunda sorun yaşamamaları için kesinlikle posta kodlarını bilmeleri gerekmektedir. Özellikle yazışmalar da son derece önemli olan bu bilgiler insanlara çok daha rahat bir şekilde ulaşılması anlamında çok önemlidir. Ukrayna’nın Chernivtsi şehrinde de bu bilgileri bilmeyen kişiler ulaşım anlamında sorun yaşayabilmektedirler. Çok […]

Okumaya devam et 0
Cherkasy - Çerkasi Posta Kodu

Ukrayna Cherkasy – Çerkasi Posta Kodu

Ukrayna Cherkasy – Çerkasi Posta Kodu İş, eğitim veya uzun süreli geziler için Ukrayna’nın Cherkasy şehrinde bulunduğunuz zaman sizlere kolay ulaşılmasını sağlamak için mutlaka bu şehrin posta kodunu da bilmeniz ve tüm yazışmalarınız da mutlaka kullanmanız gerekmektedir. Her zaman Türk vatandaşlarının farklı amaçlar ile seyahat ettikleri bu şehir de özellike uzun süreli bulunacak olan kişiler […]

Okumaya devam et 0
Zaporijya Haritası

Zaporijya Haritası

Zaporijya Haritası Zaporijya veya Zaporijjia Rus İmparatorluğu zamanında 1921 yılına değin  Dinyeper Nehri sahilinde yer alan ve Zaporijya Oblastı’nın idari merkezidir. Ülkenin en büyük altıncı şehridir. Yaklaşık 800.000 kişi yaşamaktadır. Zaporijya Doğu Avrupa da yer almaktadır. Ukraynanın güneydoğusundadır. Yapılan arkeolojik araştırmalar  Zaporijya da yerleşimin 2-3 bin yıl kadar önceye dayandığını ortaya koymuştur. Göçebe iskitlerde bir dönem burada hayatlarını sürdürmüşlerdir. Tarih boyuunca birçok […]

Okumaya devam et 0
Vinnitsa Haritası

Vinnitsa Haritası

Vinnitsa Haritası Vinnitsa, Ukrayna Vinnitsa Oblastı’sının 332.400 nüfusa sahip bir şehridir. Vinnitsa bünyesinde çok sayıda endüstri tesisini barındırmaktadır. Otomotiv sektöründen  cam sektörüne ve yedek parça üretimine hatta pırlanta işleme fabrikalarına kadar çeşitli fabrikalar faaliyet göstermektedir. Bir kara şehri olan Vinnitsa turizm açısından pek cazip bir şehir değildir. Yeryüzü şekilleri bakımından ise Ukrayna geneli ile benzerlikler göstermektedir. Vinnitsa Haritası Şehirleri Vinnitsa, […]

Okumaya devam et 0
Poltava Haritası

Poltava Haritası

Poltava Haritası Ukrayna’da bir şehir olan Poltava Vorskla Nehri kıyısında yer almaktadır. Poltava oblastı’na adını vermiştir. Aynı zaman da idari yönetim merkezidir. Şehrin adına kayıtlarda ilk kez 1174’ de rastlanılsa da arkeolojik kazılar şehrin tarihinin 8. yüzyıla kadar uzandığına işaret etmektedir. Poltava verimli tarım alanlarına sahiptir. Şehir merkezinde dokuma ve makine endüstrileri bulunmaktadır. Şehir karasal […]

Okumaya devam et 0
Odessa Haritası

Odessa Haritası

Odessa Haritası Ukrayna’nın dördüncü en büyük şehridir Odessa. Karadenizin Kuzeybatı kıyı şeridinde yer almaktadır. Ukrayna’nın en önemli turizm merkezlerinden omasının yanı sıra ayrıca ulaşım ve liman merkezidir. Şehirin çok ırklı ve kültürlü bir mozaiği vardır. Karadenizin incise, Güney Palmyra ve Güney Sermayesi de denilmektedir. Karadeniz Havzasında yer alan Odessa Samsun’dan sonra en kalabalık şehridir. Ülke genelinde […]

Okumaya devam et 0
Lviv Haritası

Lviv Haritası

Lviv Haritası Lviv diğer adıyla İlbav Ukrayna’nın batı tarafında yer alır. 860.000 kişiden oluşan  nüfusunun %88’ini Ukraynalılar, %8’ini Ruslar, %1’ini de Polonyalılar oluşturmaktadır. Turizm açısından oldukça canlı bir şehir olan Lviv’e yaklaşık olarak günde 200.000 turist giriş yapar. Ukrayna’nın en kalabalık yedinci büyük şehridir. Şehir adını Rus Kral Daniel’in büyük oğlu Leo’dan almıştır. Lviv, 2. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Sovyetler […]

Okumaya devam et 0
Kiev Haritası

Kiev Haritası

Kiev Haritası Kiev Ukraynanın başkenti olmasının yanı sıra aynı zamanda en büyük şehri olma özelliğine sahip tarihi bir şehirdir. Kiev şehrinin adı bir ortaçağ efsanesine dayanmaktradır. Şehrin adının Kie, Shceck, Khoriv ve kardeşleri olan Lebid den geldiği söylenmektedir. Şehrin diğer bir adı ise Sambat’tır. Kiev’in en bilindik ve önemli maydanının adı Bağımsızlık Maydanıdır. Kiev, başkenti […]

Okumaya devam et 0
Kherson – Herson Haritası

Kherson – Herson Haritası

Kherson – Herson Haritası Kherson – Herson, Ukrayna’nın güneyinde yer almaktadır. Dinyeper Nehrinin ise sağ yakasına düşmektedir.  Kherson diğer adıyla Herson, Kherson oblastı’nın idari yönetim merkezidir. 1981 yılında 361.000 olan şehrin nüfusu günden güne azalmaktadır. 2007 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımına göre şehrin nüfusu 329.000’dir. Dünya savaşı sonrasında gelişen şehir Ukrayna’nın tarım, endüstri ve kültür merkezi haline gelmiştir. […]

Okumaya devam et 0
Kharkiv-Harkov-Kharkov Haritası

Kharkiv-Harkov-Kharkov Haritası

Kharkiv-Harkov-Kharkov Haritası Harkov ya da diğer değişleriyle Kharkiv veya Kharkov Ukrayna’nın kuzeydoğu bölgesinde yer alır. Kharkiv-Harkov-Kharkov tarihsel olarak, ana şehir olarak kabul edildiği eski Slobozhanshchyna da Slobozhanshchyna adıyla da bilinir. Kharkiv-Harkov-Kharkov, Donets havzasına akmakta olan Kharkiv, Udy ve Lopan nehirlerinin kesişimi boyunca uzanmaktadır. Şehre ait en yüksek noktanın deniz yüksekliği 202 m ile Pyatikhatki’dir. En alçak noktası ise […]

Okumaya devam et 0
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla!Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!